Drobečková navigace

ÚVOD > PROJEKT AGRA

 

PROJEKT AGRA

 

Projekt AGRA (AGapeRAcio) nabízí řešení agresivity lidí ve světě. Považuji za nošení dříví do lesa dokazovat existenci tohoto jevu v lidských vztazích. Je nutné poznamenat, že zatím selhaly všechny „humanistické metody“ (zákaz fyzického trestu ve výchově dětí, metody na převýchovu agresívních lidí na mírumilovné atd.) na řešení této ne celkem „novodobé rakoviny“ společnosti. Explozivní nárůst agresivity je pozorovatelný ke sklonku 20. století a její ještě další intenzifikace ve 21. st. V této otázce by bylo čestné přiznat, že velký humanistický výchovný experiment jednoduše selhal.

Kde spočívá možnost zvládnout obludné projevy agresivity? Schovává se zcela jednoznačně v „identitě člověka“. Ujasnit si, jestli jsme důsledkem náhodných, zatím dostatečně neujasněných a „ničím“ nepotvrzených, nedokázaných evolučních hypotéz nebo jsme dítětem aktivit nějaké inteligence, o které existuje nespočet nezpochybnitelných důkazů.

Pro lepší orientaci v této otázce považuji za užitečné, nebo spíše nevyhnutné upozornit na vědeckými pokusy dokázanou schopnost člověka vnímat i takové informace, které pro našich pět smyslů (zrak, sluch, čich, hmat a chuť) jsou „nevnímatelné“ (ESP – Extrasensory Perception). Konstatuji, že existují informace pro naše smysly vnímatelné a také nevnímatelné. Lze vytušit, že k informacím adekvátně mohou existovat systémy (objekty, osoby) vnímatelné, ale také nevnímatelné. Ještě jasněji existuje svět pro naše smysly vnímatelný a také nevnímatelný.

Moderní věda ze své podstaty se zabývá zkoumáním jevů, které jsou našimi smysly vnímatelné! Jevy původu nevnímatelné jednoduše ignoruje, nebere na vědomí, v lepším případě odloží s poznámkou „nevysvětlitelné“ prostředky současné vědy.

Milióny lidí „věří“ v možnost smysluplného vysvětlení jevů, které mají své kořeny v „nevnímatelném světě“. Zdůraznit je potřebné také fakt, že takové vysvětlení zdaleka není samoúčelné. Minimálně dává možnost pochopit - celou lidskou historií akceptované - vysvětlení původu života a identity člověka. Toto vysvětlení, na rozdíl od evoluční hypotézy, je podepřeno mnohými jevy, které jsou a byly našimi smysly vnímatelné. Ignorovat je jenom proto, že prostředky současné vědy jsou neprozkoumatelné, je minimálně neseriózní, nebo přímo arogantní.

Nevnímatelný svět se všeobecně nazývá duchovním světem. Podle přesvědčení monoteistických náboženských seskupení veškeré stvoření je důsledkem tvůrčí aktivity nejvyšší moci duchovního (nevnímatelného) světa Boha. Celé Boží stvoření se skládá z objektů vnímatelných (hmotný-materiální svět) a nevnímatelných (duchovní svět).

Správu nad hmotným světem Bůh svěřil člověku. Podrobil ho zkoušce, ve které selhal a vládu na Zemi odevzdal Satanovi. Před selháním člověk žil v Ráji a měl všechny podmínky pro šťastný, tvůrčí a smysluplný život bez porušení (bez nemoci, bez hrozby útoku na jeho fyzické bytí…). Žil v dokonalém, přátelském prostředí, s optimálními klimatickými podmínkami, bez potřeby oblečení, plně zaopatřený, s garantovanou svobodnou vůlí (úplnou svobodou rozhodování), kompletním návodem a podmínkami na věčný život v Ráji.

Svým selháním všechno ztratil, byl vyhnán z Ráje, přátelské prostředí se rázem změnilo na nepřátelské a všechny potřeby ke svému životu musel a dodnes musí získávat v potu tváře, vystaven nemocem a všelijakým pokušením světa. Člověk ztratil také svoji nesmrtelnost a postupně délka jeho života byla snížena na běžných 60-80 let s maximem do 120 let.

Bůh dal člověku skrze svůj vyvolený národ kompletní návod, jak může zpátky získat svoji nesmrtelnost milostí Boží skrze víry, ale opět zcela svobodně. Kdo uvěří, dá se pokřtít (svobodně), ten bude spasený a získá život věčný, jinak skončí ve věčném zatracení.

Jediným návodem jak svůj život úspěšně zvládnout se nachází ve spisech (knihách) Staré a Nové smlouvy Svaté Bible, která je také jedinou možnou záchranou lidské rasy a jedinou metodou jak vyčistit svět od agresivity a vytvořit lepší podmínky na život na této planetě.

 

30. 11. Ondřej

Zítra: Iva

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA

21.1.2020

Návštěvnost stránek

022762