Život beze strachu                       

  (Zákony stvoření, podmínky úspěšnosti mentálních aktivit)

 

Podrobný program:

 

 1. HODINA   ÚVOD
-
touha po štěstí, (zdraví, penězích, kariéře, 

  cestování…)

- sny a jejich zdroje (duch, rozum, jiné…)
- úspěch 
- pravidla ( konvence, přírodní-fyzikální zákony,

  duchovní zákony)
- tvůrčí možnosti

- podmínky (morální, etické )

- cíl
- intuice (rady přátelské, moudré, zrádné)

2. HODINA   STVOŘENÍ (MEDITACE)

-vnímání

-energetické hladiny

-hmota

-bytostné

-duchovné

-praduchovné

-božské

-Bůh

-tvůrčí princip

-vděčnost za svoji existenci (užitečnost,

 nevyhnutnost)

-meditace “o stvoření” 

 

3. HODINA   Bůh a člověk (MEDITACE)

-poznatelnost

-láska

-spravedlnost

-milost (odpuštění)

-svobodná vůle

-vývoj

-duch

-duše

-reinkarnace

 

4. HODINA   Zákony stvoření 

-tíhy

-přítažlivosti stejnorodého

-příčinnosti

-v hmotě

-v jemnohmotnosti (záhrobí)

-milost

-bezpodmínečné přijímání

-emoce

 

5. HODINA  Mravní základ stvoření

                     (MEDITACE)

-10 přikázání (rad)

-láska

-Boží vůle

-svobodná vůle

-zpětné působení na základě emocí

 

         6. HODINA   Tvůrčí možnosti člověka

-úspěch

-neomezené možnosti

-stvárnění hmoty

-myšlenky

-představy

-slova

-rozhodnutí

-víra

-uvolnění

-koncentrace

-emoce

-cíl je teď

 

        7. HODINA   Pozitivní myšlení jako

                               důsledek (MEDITACE) 

-láska

-dobročinnost, rozdávání z lásky

-nezištnost

-důvěra v Boha

-akceptování

 

         8. HODINA   Člověk 3 úrovní

-duch

-duše

-fyzické tělo

-nemoc jako užitečná příležitost

 

         9. HODINA  Astrální infekce

                               (MEDITACE)

-negatívní myšlenky, představy

-negatívní emoce (strach, závist, nenávist…)

-omezování

-týrání

-zneužívání

-lhaní

-vražda

-projevy na fyzickém těle

-kbelík-bazén-jezero

 

         10. HODINA  Fyzické tělo a jeho

                                význam (MEDITACE)

-palubovka (signalizační zařízení, display)

-prožitky

-prostředek ducha

-důsledek a příčina

-nemoce a jejich význam

 

         11. HODINA Modlitba

-pohroužení

-formální provádění

-pokora

-důvěra v Boha

-prosba

-služba

-modlitba za druhé

 

         12. HODINA  Láska (MEDITACE)

-Bůh

-Boží láska

-člověk

-lidská láska

 

 zpět na semináře nebo na úvodní stranu

 

 

21. 9. Matouš

Zítra: Darina

Návštěvnost stránek

021597