Drobečková navigace

ÚVOD > VÍRA

 

VIERA 

 

 

VÍRA je ve všeobecnosti spojená s nějakým náboženským společenstvím.

Pokusím se o upřesnění tohoto pojmu,  jeho definicí:

Víra je přesvědčení o věcech, událostech, jevech, nebo ve všeobecnosti o pravdivosti nějakého tvrzení, kterého pravdivost, věrohodnost nemáme možnost v dané chvíli, nebo vůbec, si ověřit, ale různé okolnosti nás podněcují k tomu, abychom ho (tvrzení) považovali za pravdivé. Vzniká tak "kuriózní" situace,

že není člověka bez VÍRY.

V dalších úvahách budeme se zabývat zvláštnostmi některých zajímavých druzích víry (materializmus, darwinizmus, buddhizmus, islám, judaizmus, ale též marxizmus-leninizmus apod.)

Těším se na Vaši společnost

                                Jozef Lengyel

 

 

 

HODNOVĚRNOST VÍRY

 

 

            Hodnověrnost víry je přímo úměrná věrohodnosti jevu, informace, hypotézy vědecké a nevědecké, atd. o které se opírá.

            V nejhrubším dělení existuje víra ohledem materiálního světa (materialistická víra) a víra spojená s existencí nadpřirozeného (víra duchovní).

            Víra, která se potvrdila smyslovým vněmem, vědeckým důkazem, nebo opakovanými prožitky více, navzájem nezávislých osob, je možné považovat za vědění nebo poznání.

            Víra je charakteristická tím, že ještě nebyla potvrzená.

            Samostatnou kategorií materialistické víry jsou tzv. vědecké hypotézy, které se opírají o spekulace určité pravděpodobnosti pravdivosti nějakého tvrzení (např. hypotéza o existenci života v jiných částech vesmíru, evoluční teorie vzniku různých projevů života a hypotéza samovznícení života z mrtvé hmoty).

            Jinou skupinu tvoří víra v naplnění určitého očekávání v každodenním životě (taktéž patří do kategorie materialistické víry) – víra, že zvládnu své úlohy, že nebude pršet, že bude teplo, že vyhraji v loterii, atd.

            K nadpřirozené víře patří přesvědčení o existenci neviditelného , nebo spíše nevnímatelného, převážně duchovního světa.

(Pokračování příště!)

Jozef Lengyel

 

 

 

 

 

10. 8. Vavřinec

Zítra: Zuzana

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA

21.1.2020

Návštěvnost stránek

022554